"This Ugly Little Creature May Hold The Key To The" in Hungarian

In English

This Ugly Little Creature May Hold The Key To The Fontain Of Youth

Why do humans live so long? The African naked mole rat might have the answer.
Something is keeping us alive, and we do not know what it is.
Now, a real Methuselah of the mammals is beginning to hint at what it takes to make a century.
The African naked mole rat, whose name describes its charming appearance, has a pair of fearsome front teeth.

It lives in burrows in which one aggressive female prevents all the others from mating and forces them to look after her own offspring. The animal is about the same size as a mouse, but it lives eight times as long, with plenty getting to 30 or so.

In Hungarian

Ez a ronda kicsi állat lehet a kulcsa a fiatalság forrásának

Miért ennyi ideig élnek az emberek? Az afrikai csupasz földikutya megadhatja a választ.
Valami életben tart minket, és nem tudjuk, hogy mi az .
Most az emlősök egyik igazi Matuzsáleme rávezethet minket arra, hogy egy évszázadot éljünk.
Az afrikai csupasz földikutyának, amelynek a neve is utal a bájos megjelenésére, egy pár nagy félelmetes metszőfoga van.

Földbe ásott lyukakban él, amelyekben egy agresszív nőstény megakadályozza az összes többit a párosodásban, és kényszeríti őket, hogy gondozzák az utódait. Az állat mérete körülbelül akkora, mint egy egéré, de nyolcszor tovább él annál, bőven eléri a 30 évet.

Do something with this translation

More details

Editor of this translation: gribedli

Created: 2012-09-12

Last modified: 2012-09-12

Subtranslations

Do something with the selected items

eXTReMe Tracker
Nyári élménytáborok 7-17 éveseknek: 21 téma, 3 turnus

Francia, Német, Angol nyelvtanulás és szótárfüzet, online szótárfüzet és nyelv tanítás angol nyelven és magyarul. Sallang.com a közösségi online szótárfüzet.